Rivning - ansökan om lov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan via e-tjänst eller blankett

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Det innebär att ansökan som skickas in i e-tjänsten eller med blanketten kommer att registreras i Bräcke kommun - se kontaktuppgifter nedan!

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område behöver du normalt söka rivningslov. Om byggnaden du vill riva ligger utanför detaljplanelagt område behöver du bara göra en anmälan. Däremot får du riva vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område utan anmälan.

I e-tjänsten behöver du inte ange om det är en anmälan eller en ansökan. Kommunens handläggare tar hand om detta och gör ärendet till anmälan eller lov. Se kommunens exempel på kontrollplan och läs mer om rivningslov på kommunens webbplats.

Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa