Rivning - anmälan eller ansökan om lov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan i e-tjänst eller blankett

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Det innebär att ansökan som skickas in i e-tjänsten eller med blanketten kommer att registreras i Bräcke kommun - se kontaktuppgifter nedan!

Du behöver söka rivningslov om du vill riva en bygglovpliktig byggnad inom detaljplan. Om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område behöver du bara göra en anmälan. Däremot får du riva komplementbyggnader, skärmtak och liten tillbyggnad till en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område utan anmälan. Det gäller även skärmtak och en liten tillbyggnad samt ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk eller annan liknande näring.

I e-tjänsten behöver du inte ange om det är en anmälan eller en ansökan. Kommunens handläggare tar hand om detta och gör ärendet till anmälan eller lov. Se exempel på kontrollplan och läs mer om rivningslov på kommunens webbplats.

Observera att du inte får påbörja rivningen förrän du har fått ett startbesked från kommunen.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa