Strandskydd - ansökan om dispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan i e-tjänst eller blankett

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Det innebär att ansökan som skickas in i e-tjänsten eller med blanketten kommer att registreras i Bräcke kommun - se kontaktuppgifter nedan!

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 13 i miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

Vissa åtgärder är förbjudna inom strandskyddsområden, som till exempel att anlägga eller bygga något. Att anlägga, bygga och i vissa fall gräva eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. I många fall behöver du även söka bygglov för att få genomföra åtgärden. För att få dispens krävs särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen samt på vår webbplats.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa