Transformatorstation - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan i e-tjänst eller blankett

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Det innebär att ansökan som skickas in i e-tjänsten eller med blanketten kommer att registreras i Bräcke kommun - se kontaktuppgifter nedan!

Transformatorstationer kan vara små lokala nätstationer men även större anläggningar som används av fabriker eller hela städer. Transformatorstationer är alltid bygglovspliktiga oavsett storlek. Denna e-tjänst är främst anpassad för ansökningar som rör små nätstationer, se kommunens exempel på kontrollplan.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa