Eldstad och rökkanal - anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan i e-tjänst eller blankett

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Det innebär att anmälan som skickas in i e-tjänsten eller med blanketten kommer att registreras i Bräcke kommun - se kontaktuppgifter nedan!

Innan du installerar eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan och ta fram en kontrollplan - se exempel på kontrollplan.

Exempel på arbeten som ska anmälas

  • Installation av ny rökkanal/skorsten
  • Installation av ny eldstad, exempelvis braskamin eller vedspis
  • installation av braskassett i öppen spis
  • byte av bränsleslag i befintlig eldstad
  • byte av eldstadstyp

Om du byter ut din befintliga eldstad ska du även göra en anmälan

  • om den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion
  • om bytet medför murningsarbete

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt.

Du får inte börja installera din eldstad

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren (sotaren).

Mer information om kaminer och andra eldstäder finns på vår webbplats.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa