Eldstad och rökkanal - anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan via e-tjänst eller blankett

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Det innebär att anmälan som skickas in i e-tjänsten eller med blanketten kommer att registreras i Bräcke kommun - se kontaktuppgifter nedan!

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan och ta fram kontrollplan - se kommunens exempel på kontrollplan.

Följande arbeten kräver en anmälan:

  • nyinstallation av rökkanal eller skorsten
  • nyinstallation av kakelugn, vedspis eller braskamin
  • nyinstallation av värmepanna
  • installation av braskassett
  • byte av bränsleslag i befintlig panna
  • byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren för att få ett slutbesked.

Mer information om hittar du på kommunens webbplats:

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa