Ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

LÄS MER

Anmälan om ändring via blankett

Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Information om när du anmäler en förändring i företaget
Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen. Uppgifter som ska anmälas kan vara något av följande:

  • Upphörande av försäljning av tobaksvaror.
  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram

Glöm inte att meddela ändringar i styrelsen även till Bolagsverket!

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten