Värmepump - anmälan/ansökan om installation

LÄS MER

För att installera bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärmepump krävs ansökan eller anmälan till bygg- och miljöförvaltningen.

Läs mer på vår webbplats om värmepumpar.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se