Hälsosamtal för skolelever - medgivande om lagring och datauttag av uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsosamtal för skolelever i Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I förskoleklass, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans årskurs 1 erbjuds eleverna individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i. Frågorna rör elevens hälsa och levnadsvanor och omfattar bland annat skolmiljö, mat, rörelse, sömn, fritidsintressen och trivsel i skolan samt i årskurs 7 och gymnasiet även tobak, alkohol och narkotika.

Här lämnar vårdnadshavare (eller elev från 16 år) medgivande till Elevhälsans medicinska insats (EMI) för lagring och datauttag av uppgifter från hälsofrågeformuläret, samt att dessa uppgifter lämnas till Region Västernorrland på det sätt som beskrivs i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa