Hälsosamtal för skolelev - medgivande om lagring och datauttag av uppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsosamtal för skolelev i Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I förskoleklass, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans årskurs 1 erbjuds eleverna individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i. Frågorna rör elevens hälsa och levnadsvanor och omfattar bland annat skolmiljö, mat, rörelse, sömn, fritidsintressen och trivsel i skolan samt i årskurs 7 och gymnasiet även tobak, alkohol och narkotika.

Här lämnar vårdnadshavare, god man/förvaltare eller elev själv från 16 år medgivande till Elevhälsans medicinska insats (EMI) för lagring och datauttag av uppgifter från hälsofrågeformuläret, samt att dessa uppgifter lämnas till Region Västernorrland på det sätt som beskrivs i e-tjänsten.

Se information om Basprogram för EMI samt kontaktuppgifter till skolsköterskor på www.ange.se/emi

OBS! Vid gemensam vårdnad är medgivandet inte inskickat till kommunen förrän det är e-signerat (undertecknat) av båda vårdnadshavare.
 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa