Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Försäljning av tobaksvaror

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror i Ånge kommun enligt den nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel och partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet får du skicka in två separata tillståndsansökningar. Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter.

Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om  vad den nya lagen innebär.

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Program för egenkontroll
Du som handlare ska kontrollera din försäljning och ta fram ett program för egenkontroll. Se följande exempel på egenkontrollprogram. Skicka in programmet tillsammans med din tillståndsansökan och ha det tillgängligt på försäljningsstället.

Du som redan säljer tobaksvaror
Om du redan anmält till kommunen att du säjer tobak till konsumenter gäller den anmälan till och med den 31 oktober 2019 eller tills nytt beslut kommer från kommunen.

Du som ska börja sälja tobaksvaror
Om du inte anmält försäljning av tobak till kommunen tidigare får du inte börja sälja förrän du fått ditt tillstånd godkänt.

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Detaljhandel
Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Partihandel
Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

Lokala förhållanden i din kommun
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning. Kommunfullmäktige i Ånge beslutar om dessa avgifter under september 2019.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa