Miljöfarlig verksamhet - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Läs mer på vår webbplats om miljöfarlig verksamhet!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se