Lokal eller anläggning för hygienisk behandling - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan av lokal eller anläggning för hygienisk behandling.

Läs mer på vår webbplats om lokal eller anläggning för hygienisk behandling!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se