Lokal eller anläggning för undervisning - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan av lokal eller anläggning för undervisning.

Läs mer på vår webbplats om hälsoskydd, tillsyn och anmälan av ny eller ändrad verksamhet! 

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se