Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Blankett för anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Läs mer på vår webbplats om miljöfarlig verksamhet och användning av avfall i anläggningssyfte!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se