Sanering av förorenat område - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan av sanering av förorenat område. Att gräva eller schakta i sådana områden kräver först provtagning och därefter sanering om det finns föroreningar. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälningspliktigt enligt Miljöbalken.

Läs mer på vår webbplats om miljöfarlig verksamhet och om sanering av förorenat område.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se