Registrering av anläggning för livsmedel - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan om registrering av anläggning för livsmedel.

Läs med på vår webbplats om registrering av anläggning för livsmedel!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se