Ny eller ändrad avloppsanordning - ansökan och anmälan

LÄS MER

Blanketter för ansökan och anmälan om ny eller ändrad avloppsanordning. Under Hämta blanketter finns alla blanketter samlade för utskrift.

  • Blankett 1 - Ansökan och anmälan för ny eller ändrad avloppsanordning
  • Blankett 2 - Vattentäktsredovisning och hörande av grannar för eventuella synpunkter
  • Blankett 3 - Möjlighet att lämna synpunkter om enskilt avlopp
  • Blankett 4 - Teknisk beskrivning för slamavskiljare och infiltration, efterpolering
  • Blankett 5 - Teknisk beskrivning för slamavskiljare och modulinfiltration
  • Blankett 6 - Teknisk beskrivning för slamavskiljare och markbädd, efterpolering
  • Blankett 7 - Teknisk beskrivning för slamavskiljare och modulmarkbädd
  • Blankett 8 - Teknisk beskrivning för minireningsverk och fosforavskiljare med efterpolering
  • Blankett 9 - Teknisk beskrivning för sluten tank
  • Blankett 10 - Slutredovisning av avloppsanordning

Läs mer på vår webbplats om hur blanketterna ska användas och hur du anlägger ett eget avlopp!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se