Dispens från kommunens renhållningsordning - ansökan

LÄS MER

Kommunen har ansvar att ta hand om hushållens avfall. I hushållsavfall ingår kärlssopor, slamtömning och grovsopor.

Fastighetsägare kan befrias från kommunal sophämtning vid fastigheten om man får dispens av bygg- och miljönämnden. Befrielsen innebär också att ingen slamtömning utförs och att man inte kommer att använda  återvinningscentralen. Ansökan om dispens är avgiftsbelagd och befrielsen gäller i tre år. För att  få undantag från kommunal sophämtning ska:

  • fastigheten ligga utanför samlad bebyggelse,
  • de sopmängder som uppkommer vara små,
  • man ha ordnat för att själv ta hand om uppkomna sopor på fastigheten utan olägenhet ur hälso- och miljövårdssynpunkt.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se