Förvaring i cistern - anmälan

LÄS MER

Blanketten för anmälan av förvaring i cistern omfattar;

  • förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja med flampunkt högre än 55°C,
  • spillolja i mark som rymmer > 1 m3 samt cistern ovan mark som rymmer mellan 1m3 - 10 m3,
  • förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Läs mer på vår webbplats om miljöfarlig verksamhet och cisterner!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se