Förslag till kontrollplaner för olika byggnadsåtgärder

LÄS MER

En kontrollplan är ett dokument för kontrollen av bygget eller rivningen. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation.

Under Hämta blanketter finns alla förslag till kontrollplaner samlade. De finns även tillgängliga i respektive tjänst för anmälningar och ansökan om byggnadsåtgärder.

  1. Kontrollplan - Förråd, garage, carport, gäststuga, mindre tillbyggnad m.m.
  2. Kontrollplan - Inglasning av balkong
  3. Kontrollplan - Installation av eldstad, rökkanal
  4. Kontrollplan - Installation av hiss
  5. Kontrollplan - Installation, ändring av vatten eller avlopp
  6. Kontrollplan - Rivnings- och kontrollplan, enkla ärenden
  7. Kontrollplan - Skylt, ljusanordning
  8. Kontrollplan - Små ändringar, enkla åtgärder
  9. Kontrollplan - Transformatorstation

Läs mer om kontrollplaner på vår webbplats!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se