Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor - ansökan

LÄS MER

I den här tjänsten finns blanketter för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor hos Medelpads Räddningstjänstförbund.

I tjänsten finns blanketter för;

  • ansökan om nytt  tillstånd
  • ansökan om förändring av tidigare tillstånd
  • ansökan om ny tillståndshavare för befintligt tillstånd
  • anmälan av föreståndare, respektive ansökan om godkännande av föreståndare

I tjänsten finns även information om tillståndsgränser samt kontaktuppgifter till Medelpads Räddningstjänstförbund.