Förhandsbesked vid nybyggnad - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om förhandsbesked vid nybyggnad.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se