Kompostering av hushållsavfall - anmälan

LÄS MER

Använd denna blankett för anmälan om kompostering av hushållsavfall till Bygg- och miljökontoret.

Läs mer på vår webbplats om kompostering av hushållsavfall!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se