Cistern som tagits ur bruk - lämna intyg

LÄS MER

Cisterner som tagits ur bruk ska tömmas och rengöras och påfyllning ska omöjliggöras. Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till Bygg- och miljökontoret.

Läs mer på vår webbplats om miljöfarlig verksamhet och cisterner!

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se