Anmälan av åtgärd som inte kräver bygglov

LÄS MER

Blankett för anmälan om du ska göra en åtgärd som inte kräver bygglov, exempelvis en attefallsbyggnad eller mindre tillbyggnad, installera eller ändra ventilation eller VA, ändra en byggnad så brandskyddet väsentligen påverkas.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se