Marklov - ansökan

LÄS MER

Blankett för ansökan om marklov om du ska schakta eller fylla inom detaljplan och det avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller allmän plats.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se