Klagomål om bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan vid klagomål om bland annat bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel. Det kan handla om störningar och olägenheter som exempelvis;

  • olovligt byggande, strandskydd, ovårdad tomt, upplag
  • avlopp, inomhusmiljö, livsmedelshantering, dricksvatten
  • buller, rök, lukt, nedskräpning

För handläggningen av anmälan måste blanketten vara så komplett ifylld som möjligt. Bifoga gärna foton och kartskiss där platsen är markerad.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se