Räddningstjänsten - Meddela eldning av större majbrasa

LÄS MER

Lämna anmälan till Räddningstjänsten om du anordnar en större majbrasa.
Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Sundsvalls kommun.

Personuppgiftsansvarig

Medelpads Räddningstjänstförbund
mrf@sundsvall.se