Blankett för anmälan eller uppdatering till föreningsregistret

LÄS MER

Hämta blankett för anmälan eller uppdatering till kommunens föreningsregister.

Ånge kommun har ett rikt föreningsliv. Mångfalden av föreningar ger alla en möjlighet att aktivera ett intresse eller att utöva en hobby. Föreningen måste vara ideell och ha stadgar som innehåller en beskrivning av föreningen. Föreningen ska ha en öppen medlemsantagning, samt inte arbeta för att ge medlemmar ekonomiska vinster.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten