Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl via e-tjänst eller blankett

Om du som näringsidkare ska sälja tobaksvaror är du skyldig att anmäla det till den kommun där försäljningen ska ske innan verksamheten påbörjas. När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Krav för försäljning av tobaksvaror

  • Den som säljer tobaksvaror måste förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det måste finnas skyltar (åldersdekaler) med information om åldersgräns uppsatta.
  • Försäljning av cigaretter styckevis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter är förbjudet.
  • Tobaksvaror måste bl.a. vara försedda med varningstexter på svenska.
  • Näringsidkaren måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Åldersdekaler

Enligt lagen är du skyldig att sätta upp dekaler om åldersgränser i din butik innan du påbörjar din försäljning. Dekalerna ska tydligt visa kunderna vilka åldersgränser som gäller för köp av tobak.  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns åldersdekaler för utskrift eller beställning.

Riktlinjer, tillsyn och avgifter

Anmälan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. Tillsynsbesöken görs varje år och då går vi tillsammans med er igenom gällande villkor. Kommunen genomför också kontrollköp som en del av tillsynsuppdraget. Läs mer i dokumentet om kommunens riktlinjer, tillsyn och avgifter samt på kommunens webbplats

Bekräftelsebrev och egenkontrollprogram

Tänk på att försäljningen av tobak inte får påbörjas innan du fått ett bekräftelsebrev från oss. Du är också skyldig att upprätta ett egenkontrollprogram som visar hur reglerna i tobakslagen följs. De skriftliga rutinerna ska kunna visas upp vid tillsyn.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa