Anmälan om försäljning och servering av folköl (klass 2)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Försäljning och servering av folköl

Om du som näringsidkare ska sälja folköl är du skyldig att anmäla det till den kommun där försäljningen ska ske innan verksamheten påbörjas. När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Krav för försäljning av folköl

  • Verksamheten måste bedrivas i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning.
  • Den som säljer öl måste förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år samt att ölen inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18.
  • Försäljning av mat ska finnas i samband med ölförsäljning.
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som används och fungerar.

Du är också skyldig att upprätta ett egenkontrollprogram som visar hur reglerna i alkohollagen följs. De skriftliga rutinerna ska kunna visas upp vid tillsyn.

Åldersdekaler

Vi rekommenderar även att butiken sätter upp åldersdekaler som tydliggör för kunderna gällande åldersgränser. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns åldersdekaler för utskrift eller beställning.

Lokala förhållanden i din kommun

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning. Se vidare i Ånge kommuns Riktlinjer och avgifter för alkoholservering, detaljhandel öl klass II, tobak och nikotinläkemedel.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa