Lämna förslag till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna förslag till kommunen

Att lämna förslag till kommunen är ett sätt att göra sin röst hörd och påverka i samhällsfrågor. Det kan gälla förändring, förbättring eller utveckling av kommunens verksamhet och det som kommunen har ansvar för.

Om du istället har synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför, hänvisar vi till e-tjänsten Lämna synpunkt

Vem kan lämna in ett förslag?

Alla är välkomna att lämna in förslag till kommunen, i denna e-tjänst eller på annat lämpligt sätt. Givetvis har även barn och ungdomar denna möjlighet. Om en grupp av personer vill lämna in förslag, bör en gruppföreträdare utses som lämnar in förslaget.

Vilka krav ställs på ett förslag?

För att ditt förslag ska kunna tas upp till behandling ska förslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till,
  • handla om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för,
  • inte handla om mer än en sak per förslag,
  • vara till nytta för fler personer än dig själv.

Vad får ett förslag inte handla om?

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte heller lämnas.

Vad händer med förslaget?

  • Förslaget registreras och bedöms utifrån de krav som gäller för förslag.
  • Förslaget besvaras av ansvarig tjänsteman eller politiker för det område som förslaget berör.
  • Ärendet publiceras i kommunens webbdiarium.

Tiden för handläggning i steg 1 kan bli 1 till 2 månader, men ett skriftligt svar från ansvarig tjänsteman eller politiker kan ibland gå snabbare, inom någon vecka, beroende på vad förslaget handlar om och när det kommer in till kommunen.

Vad händer med förslaget sedan?

  • Förslaget och svaret redovisas vid kommunstyrelsens följande sammanträde.
  • Kommunstyrelsen kan besluta att förslaget ska utredas ytterligare samt beredas och beslutas av annan nämnd/styrelse i kommunen. Om förslaget behandlas vidare i ett andra steg, får den som lämnat in förslaget en ny återkoppling.

Tiden för fortsatt handläggning i steg 2 blir längre än i det första steget, beroende förslagets innehåll.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa