Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärder

LÄS MER

För bygglovsfria åtgärder som uppförs närmare gränsen än 4,5 meter måste den som ska bygga få berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt. Om grannarna inte vill lämna sitt medgivande måste bygglov sökas.

Frågor om tjänsten

Hjördis Hansson
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 12

Personuppgiftsansvarig

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
bygg-miljonamnden@bracke.se