Servering av alkoholdrycker - ansökan och anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Från och med 2023 handläggs dessa ärenden av Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun

Bräcke och Ånge kommuner har en gemensam Bygg- och miljönämnd med Bräcke kommun som värdkommun. Du kan därför inte följa dina ärenden på Mina sidor hos Ånge kommun. Läs mer om Bräcke kommuns hantering av personuppgifter på www.bracke.se/personuppgifter

Servering av alkoholdrycker

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) via e-tjänst eller blankett. Du kan använda e-tjänsten även för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i befintligt tillstånd. När du företräder ditt företag kan du använda din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansökan

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om:

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd.
 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider).
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap.
 • Anmäla servering av endast folköl, klass 2 (finns också som en separat e-tjänst).

Anmälan

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla:

 • Cateringverksamhet.
 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
 • Kryddning av spritdryck.
 • Ändring av serveringsansvarig personal.
 • Person i företaget behöver genomföra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.
 • Försäljning eller avveckling av restaurang eller serveringsställe.
 • Ägarbyte eller annan förändring i bolaget.
 • Att bolaget upphör och samtliga tillstånd ska återkallas.

Som privatperson har du endast tillåtelse att servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap, inte till allmänheten. Ibland krävs också ett serveringstillstånd. Serveringstillståndet gäller då vid ett enstaka tillfälle, exempelvis på ett bröllop.

Handlingar som ska bifogas

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan: Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Lokala förhållanden i din kommun

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning. Se vidare i Ånge kommuns Riktlinjer och avgifter för alkoholservering, detaljhandel öl klass II, tobak och nikotinläkemedel.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
bygg-miljonamnden@bracke.se
0693-161 00 (Bräcke)
www.ange.se

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden Bräcke- och Ånge kommun
bygg-miljonamnden@bracke.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa